Rikosasiat

Avustan rikoksesta epäiltyjä ja rikosasian vastaajia esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Avustan myös rikosasian asianomistajia kaikissa käsittelyvaiheissa eli esitutkinnan yhteydessä kuulusteluissa ja myöhemmin asian oikeuskäsittelyssä, sekä vahingonkorvausten hakemiseen liittyvässä neuvonnassa oikeudenkäynnin jälkeen.

Rikoksesta epäillyllä ja rikosasian vastaajalla on tietyissä asioissa oikeus saada asiaansa puolustaja valtion varoista. Rikosasian asianomistajalla on puolestaan tietyissä asioissa oikeus oikeudenkäyntiavustajaan tuloista riippumatta. Selvitän näiden edellytykset ja teen tarvittavat hakemukset.

Asiasi on minulle tärkeä

Ensimmäinen arvio veloituksetta

Ennen toimeksiannon sopimista selvitän veloituksetta joko puhelimitse tai sähköpostitse, olenko oikea taho hoitamaan asiaasi. Kartoitan ja toteutan sinua parhaiten palvelevan kokonaisratkaisun luottamuksellisesti ja kustannustehokkaasti.